Gipon Konsult AB

Vår affärsidé

Gipons affärsidé är att som rådgivare bidra till att kunden bygger upp en kostnadseffektiv IP-portfölj, som över tiden speglar de produkter och tjänster som kunden säljer.

Giponkonsulten ska ge dig avlastning i det IP-arbete som krävs under IP-processen. Detta skapar tryggheten att rätt beslut tas i rätt tid och till rätt pris. Vår målsättning är att dina IP-investeringar ska bli så kostnadseffektiva som möjligt och bidra till ökad lönsamhet i ditt företag.