Företaget

Gipon Konsult AB

Företaget

Gipon kompletterar kundens IP-kompetens och kan användas som en intern IP-avdelning. Gipon tillför strategisk IP-rådgivning, ger beslutsstöd under IP-processen och avlastar kunden administrativa uppgifter under arbetet med IP. Gipons omfattande IP-nätverk innehåller de bästa specialisterna på alla områden.


Erfarenheter

  • Konsult med 35 års erfarenhet från patentbyrå.
  • Kundansvar.
  • 28 år som chef på patentbyrå.
  • Ansvarig för utbildning av IP-konsulter.
  • Verksamhetsutveckling i konsultverksamheter.
  • Mentorskap för chefer i skånska storföretag.
  • Internationellt nätverk.
  • Inköp av IP-tjänster.